The Euston Tap, Euston

190 Euston Rd, London NW1 2EF